Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre BOZP
Ministerstvá SR
Úrad verejného zdravotníctva
Slovenský ústav technickej normalizácie
Vyberáme:
Inšpektorát práce Nitra
Tel.: 037/6933801
Fax.: 037/7415241
e-mail: ip.nitra@nr.ip.gov.sk

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Praktické informácie - Zoznam noriem

OZNAČENIE NORMY

NÁZOV NORMY

DÁTUM VYDANIA

STN 73 0802/Z2

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

1.9.2015

STN 73 0802/Z2/O1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

1.10.2015

STN 73 0804 (73 0804)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

14.5.1991

Z4: 1.6.2006

STN 73 0821 (73 0821)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

28.2.1973

STN 73 0822 (73 0822)

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt

29.9.1986

STN 73 0823 (73 0823)

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt

3.5.1983

STN 73 0824 (73 0824)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok

1.12.1992

STN 73 0825 (73 0825)

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy požiarneho nebezpečenstva skladových materiálov

7.5.1991

STN 73 0831 (73 0831)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

15.5.1979

STN 73 0833 (73 0833)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

13.5.1976

STN 73 0834 (73 0834)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

1.7.2010

Z: 1.3.2013

STN 73 0835 (73 0835)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

17.6.1980

STN 73 0837 (73 0837)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

18.8.1977

STN 73 0838 (73 0838)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

18.8.1977

STN 73 0839 (73 0839)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

18.8.1977

STN 73 0842 (73 0842)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu

28.7.1989

STN 73 0843 (73 0843)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

18.8.1978

STN 73 0844 (73 0844)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

6.7.1977


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: