Input:

Protokol o kontrole elektrického ručného naradia vykonanej v zmysle STN 33 1600 v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4 Protokol o kontrole elektrického ručného naradia vykonanej v zmysle STN 33 1600 v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Ing. Tamara Paceková

Majiteľ/nájomca spotrebiča: Skup. el. Spotrebičov: Kategória využitia: 1) Typové označenie: Un = [V] 2) In = [A] 2) Pn = [W] 2) Trieda ochrany:

Držaný v ruke

A – B – C – D – E Prenosný

Neprenosný

Pripevnený

 

Dátum

 

Podmienky merania

 

Odpor ochranného vodiča

- u triedy ochrany I [Ω]

 

Izolačný stav

 

Výsledok

 

Vykonal

 

Zostava 3)

 

Dĺžka(m)

 

Materiál sieťového prívodu

 

Izolačný odpor [Ω]

 

Náhradné meranie

 

Zistené závady, typ a číslo meracieho prístroja:

(vyjadrenie, závery, vykonané opravy a pod.)

 

Celkové hodnotenie 5)

 

Meno

 

Podpis

 

Metóda 4)

 

I [mA]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) viď. STN 33 1600 čl. 3

2) Uveďte menovite hodnoty elektrického predmetu

3) Uveďte: S – pristroj meraný samostatne (nevyplňovať stĺpce „dĺžka (m)“ a „materiál sieťového prívodu.“, P – pristroj s pevne pripojeným silovým prívodom, O – prístroj s odpojeným silovým prívodom

4) Uveďte: U – meranie unikajúceho prúdu, V – meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom, R – meranie rozdielového prúdu, D – meranie dotykového prúdu

5) Uveďte : V – vyhovuje N – nevyhovuje

Stiahnuť vzor

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: