Input:

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky mostového žeriava (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z, STN 27 0142 a TPV)

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.28 Správa z odbornej prehliadky – odbornej skúšky mostového žeriava (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z, STN 27 0142 a TPV)

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY – ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ

(podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z, STN 27 0142 a TPV)

Užívateľ – názov a sídlo:

Prevádzka:

Dátum odbornej prehliadky – odbornej skúšky:

Odbornú prehliadku – odbornú skúšku vykonal:

A. Technické údaje

Druh ZZ a typ  El. mostový dvoj nosníkový žeriav – DEVS  
Výrobné číslo  Rok výroby  Nosnosť kg  
Výška zdvihu m  Rýchlosť poj.  m/s  Rozpätie m  
Pohon  Dĺžka dráhy m  Skupina A / a  
Ovládanie  Výrobca  
El. kladkostrojtyp  Rok výroby  Nosnosť kg  
Výrobné číslo  Zdvih  m  Ø zdvihové lano mm  

Skúška zaťaženia s bremenom: bola vykonaná

Funkčná skúška bez bremena  vykonané všetky pohyby  v y h o v u j e 
Dynamická 10% kg  ---  Pružný priehyb mm  
Statická 25% kg  ---  Trvalý priehyb  mm  

- odborná prehliadka – odborná skúška bola vykonaná v rozsahu podľa STN 27 0142, a TPV.

- technická dokumentácia predložená podľa STN 27 0140: áno / nie

- prevádzková dokumentácia predložená podľa STN 27 0143: áno / nie

- odborná skúška EZ ZZ dňa .............vykonal ................predložená podľa STN 33 2550: áno / nie

- predošlá správa z OS ZZ dňa ..........vykonal................ predložená podľa STN 27 0142: áno / nie

B. Popis skúšky a zistený stav

Kontrolné úkony  Vyhodnotenie 
vyhovuje  nevyhovuje  
   
Kontrola technickej dokumentácie    
Kontrola prevádzkových dokladov    
Kontrola základných konštrukčných častí podľa TD    
Kontrola mechanických častí    
Kontrola vybavenia (štítky, tabuľky, nátery a pod...) podľa STN    
Kontrola ovládacích zariadení    
Kontrola správnosti označenia smerov pohybu    
Funkčná skúška všetkých mechanizmov    
Kontrola bezpečnostných koncových vypínačov    
Kontrola funkcie tlačidla „STOP”    
Skúška hlavného vypínača    
Skúška činnosti zabezpečovacích prvkov    
Kontrola a skúšky podľa ďalších požiadaviek TPV    
Meranie priehybu, zmeny tvaru konštrukcie    

C. Zistené závady a nedostatky

1.

2.

D. Rozhodnutie o ďalšej prevádzke

Skúšané zdvíhacie zariadenie v danom technickom stave v y h

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: