Input:

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky nakladacieho žeriava na podvozku (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142 čl. 21, STN EN 12 999 čl. 6.2 a TPV)

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.29 Správa z odbornej prehliadky – odbornej skúšky nakladacieho žeriava na podvozku (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142 čl. 21, STN EN 12 999 čl. 6.2 a TPV)

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY – ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ

(podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142 čl. 21, STN EN 12 999 čl. 6.2 a TPV)

Užívateľ – názov a sídlo:

Prevádzka:

Dátum odbornej prehliadky – odbornej skúšky:

Odbornú prehliadku – odbornú skúšku vykonal: .

A. Technické údaje

Druh ZZ a typ Nakladací žeriav na podvozku ...............Typ :  Skupina A / a  
Výrobné číslo  Rok výroby  Nosnosť  kg  
Výška zdvihu m  Rýchlosť zdvihu m/min  Vyloženie m  
Druh pohonu  Ovládanie  z kabíny  Trans. rýchlosť km/h  
      
Výrobca  

- odborná prehliadka – odborná skúška bola vykonaná v rozsahu podľa STN 27 0142, STN EN 12 999 a TPV.

- technická dokumentácia predložená podľa STN 27 0140: áno / nie

- prevádzková dokumentácia predložená podľa STN 27 0143: áno / nie

- predošlá správa z OS ZZ dňa ..........vykonal................ predložená podľa STN 27 0142: áno / nie

B. Popis skúšky a zistený stav

Kontrolné úkony  Vyhodnotenie 
vyhovuje  nevyhovuje  
   
Kontrola technickej dokumentácie    
Kontrola prevádzkových dokladov    
Kontrola základných konštrukčných častí podľa TD    
Kontrola mechanických častí    
Kontrola vybavenia (štítky, tabuľky, nátery a pod...) podľa STN    
Kontrola ovládacích zariadení    
Kontrola správnosti označenia smerov pohybu a diagramu nosnosti    
Funkčná skúška všetkých mechanizmov    
Kontrola bezpečnostných koncových vypínačov    
Overenie nastavenia libiel    
Skúška činnosti zabezpečovacích prvkov    
Skúška zariadenia proti preťaženiu    
Funkčná skúška bez bremena    
Dynamická skúška (skúšobné bremeno 1,10 m)    
Statická skúška (skúšobné bremeno 1,25 m)    
Skúška stability (skúšobné bremeno 1,25 m)    
Kontrola a skúšky podľa ďalších požiadaviek TPV    
Skúška hydraulického zariadenia na tesnosť    
Meranie priehybu, zmeny tvaru konštrukcie    
Kontrola príslušenstva    

C. Zistené závady a nedostatky

1.

2.

D. Rozhodnutie

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: