Input:

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky pohyblivej pracovnej plošiny (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., STN 27 0142 čl. 21, a TPV)

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.30 Správa z odbornej prehliadky – odbornej skúšky pohyblivej pracovnej plošiny (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., STN 27 0142 čl. 21, a TPV)

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY – ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ

(podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., STN 27 0142 čl. 21, a TPV)

Užívateľ – názov a sídlo:

Prevádzka:

Dátum odbornej prehliadky – odbornej skúšky:

Odbornú prehliadku – odbornú skúšku vykonal:

A. Technické údaje

Druh ZZ a typ Pohyblivá pracovná plošina Typ:  Evidenčné číslo  
Skupina A / b  Rok výroby  Nosnosť  kg  
Výrobnéčíslo  Max. pracovná výška  m  Max. výška plošiny   m  
Druh pohonu  Max. bočný dosah  m  Rozmer plošiny(š x l x v)  m x m x m  
Ovládanie  Rýchlosť zdvihu bez záťaže  m/s    
Výrobca   

- odborná prehliadka –odborná skúška bola vykonaná v rozsahu podľa STN EN 280 a TPV.

- technická dokumentácia predložená podľa STN 27 0140: áno / nie

- prevádzková dokumentácia predložená podľa STN 27 0143: áno / nie

- predošlá správa z OS ZZ dňa ..........vykonal................ predložená podľa STN 27 0142: áno / nie

B. Popis skúšky a zistený stav

Kontrolné úkony Vyhodnotenie 
vyhovuje  nevyhovuje  
   
Kontrola technickej dokumentácie    
Kontrola prevádzkových dokladov    
Kontrola základných konštrukčných častí podľa TD    
Kontrola mechanických častí    
Kontrola vybavenia (štítky, tabuľky, nátery a pod...) podľa STN    
Kontrola ovládacích zariadení    
Kontrola správnosti označenia smerov pohybu a nosnosti    
Kontrola bezpečnostných koncových vypínačov    
Kontrola lán, reťazí, hadíc a príslušenstva    
Funkčná skúška všetkých mechanizmov    
Skúška činnosti zabezpečovacích prvkov    
Funkčná skúška bez bremena    
Dynamická skúška (skúšobné bremeno 1,10 m)    
Statická skúška (skúšobné bremeno 1,25 m)    
Skúška stability (skúšobné bremeno 1,25 m)    
Skúška zariadenia proti preťaženiu    
Kontrola a skúšky podľa ďalších požiadaviek TPV    
Skúška hydraulického zariadenia na tesnosť    

C. Zistené závady a nedostatky

1.

2.

D. Rozhodnutie o ďalšej prevádzke

Skúšané zdvíhacie zariadenie v danom technickom stave

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: