Input:

Písomný dokument o ochrane pred výbuchom

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Písomný dokument o ochrane pred výbuchom

Ing. Ján Vencel

Zamestnávateľ je podľa tohto nariadenia vlády SR povinný zabezpečiť vypracovanie písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom a aktualizovať ho.

V písomnom dokumente o ochrane pred výbuchom sa musia zohľadniť výsledky posudzovania rizika výbuchu.

Písomným dokumentom o ochrane pred výbuchom sa preukazuje najmä:

  • vykonanie identifikácie nebezpečenstiev, ohrození a posudzovanie rizika výbuchu,

  • prijatie preventívnych a ochranných opatrení,

  • klasifikácia priestorov s výbušným prostredím podľa prílohy č. 1,

  • určenie priestorov a zariadení, pri ktorých sa budú uplatňovať minimálne požiadavky (požiadavky podľa prílohy č. 2),

  • navrhnutie, uvedenie do prevádzky, používanie a udržiavanie pracovísk, pracovných prostriedkov vrátane inštalácie a výstražných zariadení v súlade s osobitnými predpismi,

  • koordinácia podľa a ustanovenie jej cieľov, ako aj opatrení a postupov na jej uskutočňovanie.


Koordináciou sa rozumie, že zamestnávateľ zodpovedný za pracovisko, na ktorom vykonávajú práce zamestnanci viacerých zamestnávateľov alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, je povinný koordinovať zabezpečenie všetkých opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: