dnes je 3.10.2023

ÚvodArchív

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Fakty o BOZPArchív

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používaniaGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzkové predpisy výrobcu kotlaGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzková evidenciaGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné STN pre určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchuGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna zodpovednosť pri ohrození alebo poškodení plynárenského zariadeniaGarancia

20.3.2023, Ing. Jozef Pilát, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používaniaGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prihláška na overenie odborných vedomostí technických zariadeníGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedenie regulátora tlaku do prevádzkyGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. a), vežový a mobilný žeriavGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor celoročnej objednávky servisných služiebGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.)Garancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacieGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 12999+A1:2012-11 (27 0037) , Žeriavy; Nakladacie žeriavyGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprievodná technická dokumentácia PZPPGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-1: Navrhovanie potrubiaGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-1: Navrhovanie systémov riadenia tlakuGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie pracovných rizíkGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 1775: Zásady vyhotovenia lisovaných spojovGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

TN EN 15001-1: Materiál plynovodovGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia tlakové: Písmeno c)Garancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevádzka teplovodných kotlovGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-2: PrevádzkaGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o zacvičení obsluhy nízkotlakovej kotolneGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preskúšavanie poistného ventilu tlakovej nádoby stabilnejGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. c)Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. g)Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrotechnické vzdelanie: § 21 až § 24Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnenie zamestnávateľa na činnosťGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické predpisy a technické normyArchív

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na základnú ochranu - ochrana pred priamym dotykomGarancia

20.3.2023, Doc. Ing. Miroslav Kopča, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké sú zásady a postup určovania vonkajších vplyvov?Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stupne vzdelania podľa ISCEDGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Overenie odborných vedomostí fyzických osôb - technické zariadeniaGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápis z overenia odborných vedomostí technických zariadeníGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. f)Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer