dnes je 25.7.2024

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnotenie pracovných rizíkArchív

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej skúške výťahu skupiny Ac1Archív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor celoročnej objednávky servisných služiebArchív

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor potvrdenia o vykonaní preskúšania komínaArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkovArchív

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzorArchív

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzorArchív

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.)Archív

9.4.2024, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia skupiny BeArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke elektrického ťažného vrátkaArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer