dnes je 25.7.2024

Technické zariadenia zdvíhacieArchív

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdelenie technických zariadení zdvíhacíchGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - zdvíhacie plošinyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia skupiny BeArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia zdvíhacieArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady úrazov pri činnosti na technických zariadeniach zdvíhacíchGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - výťahyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdelenie plošín s ohľadom na pojazd plošinyArchív

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B písm. a) - vrátky s motorovým pohonomGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - sprievodná dokumentáciaGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. a), vežový a mobilný žeriavGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. b) - pohyblivá pracovná plošinaGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke elektrického ťažného vrátkaArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátky s motorovým pohonom - termíny a definícieGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia - právna úpravaArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátky s motorovým pohonom - podrobnosti na zaistenie BOZP, kontrola a obsluhaGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohyblivé schody a chodníkyGarancia

3.10.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátky s motorovým pohonom - sprievodná technická dokumentáciaGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprievodná technická dokumentácia PZPPGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá certifikácie osôb podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17024Archív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola, oprava, a obsluha PZPPGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrickej skupiny A písm. a), b), c)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady certifikačných schémArchív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrickéArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na samostatnú obsluhu plynových zariadeníGarancia

3.10.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť za škodu pri prevádzke výťahovArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

ElektrotechnikArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer