dnes je 3.10.2023

STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravyGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia skupiny BeGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia zdvíhacieArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacieGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdelenie technických zariadení zdvíhacíchGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - výťahyGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke elektrického ťažného vrátkaGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátky s motorovým pohonom - podrobnosti na zaistenie BOZP, kontrola a obsluhaGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - sprievodná dokumentáciaGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pohyblivé schody a chodníkyGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. a), vežový a mobilný žeriavGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola, oprava, a obsluha PZPPGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technologický postup pri stavebných prácachArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - zdvíhacie plošinyGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady úrazov pri činnosti na technických zariadeniach zdvíhacíchGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdelenie plošín s ohľadom na pojazd plošinyGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vrátky s motorovým pohonom - termíny a definícieGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B písm. a) - vrátky s motorovým pohonomGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. b) - pohyblivá pracovná plošinaGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia - právna úpravaArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprievodná technická dokumentácia PZPPGarancia

20.3.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady certifikačných schémArchív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrickej skupiny A písm. a), b), c)Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá certifikácie osôb podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17024Archív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na samostatnú obsluhu plynových zariadeníGarancia

20.3.2023, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrickéArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť za škodu pri prevádzke výťahovArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo sú technické zariadenia elektrické a do akých skupín sa rozdeľujú?Garancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzorGarancia

20.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia plynovéGarancia

20.3.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer