dnes je 25.7.2024

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. b) - pohyblivá pracovná plošinaGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdelenie plošín s ohľadom na pojazd plošinyArchív

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - zdvíhacie plošinyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 1495 + A2 - Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošinyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - výťahyGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady úrazov pri činnosti na technických zariadeniach zdvíhacíchGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia zdvíhacieArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola, oprava, a obsluha PZPPGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprievodná technická dokumentácia PZPPGarancia

3.10.2023, Ing. Jaroslav Niskáč, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.Archív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer