dnes je 25.7.2024

TPP 605 02 - Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciuGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynuArchív

9.4.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam vybraných noriem pre technické zariadenia plynovéArchív

21.11.2022, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-1: Termíny a definície používané v tejto normeGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0703 - Plynové kotolneGarancia

3.10.2023, Ing.Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie možného nebezpečenstva a ohrozenia plynárenského zariadeniaGarancia

3.10.2023, Ing. Jozef Pilát, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia plynovéGarancia

3.10.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina AGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

TN EN 15001-1: Materiál plynovodovGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN EN 15001-1: Navrhovanie systémov riadenia tlakuGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0706: Parné a horúco-vodné kotly. Uvádzanie do prevádzkyGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 07 0620 - Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlovGarancia

3.10.2023, Ing. Tibor Dobšony, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Preukazovanie odbornej spôsobilostiGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer