dnes je 25.7.2024

Technické zariadenia elektrické: Skupina CGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrotechnické vzdelanie: § 20Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické príkladyArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina BGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadeníGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používanie certifikátu a odkazovanie na certifikáciuArchív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné opatrenia pre priestory s výbušným prostredímGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikáciaGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Inšpekcia práce a ukladanie pokút za nedodržanie predpisov BOZPGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osobitné opatrenia pre priestory s výbušným prostredímArchív

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnenie zamestnávateľa na činnosťGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prechodné ustanovenia k priestorom s výbušným prostredímGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno a)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prehľad smrteľných a ťažkých úrazov podľa zdrojov pracovných úrazovGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. i)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie svoriek a prípojov vodičov - prehľad noriemGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je certifikačný proces, certifikačný systém a certifikačná schéma?Archív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. a)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je nebezpečenstvo a čo je ohrozenie?Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je elektrotechnické vzdelanie?Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodržiavanie všeobecných zásad prevencie zamestnávateľomGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrickéArchív

25.7.2018, Ing. Ján Vencel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. b)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov - prechodné obdobie do 1. 11. 2013Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Písomný dokument o ochrane pred výbuchomGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidlá certifikácie osôb podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17024Archív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie písmenovo-číslicovým systémomGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrotechnické vzdelanie: § 21 až § 24Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Označovanie vodičov farbami alebo číslicami - prehľad noriemGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. f)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požiadavky na zamestnancov certifikačného orgánu a skúšajúcichArchív

21.11.2022, Ing. Ján Vencel , Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. g)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stupne vzdelania podľa ISCEDGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné opatrenia pre priestory s výbušným prostredímGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklady triedenia a označovania vonkajších vplyvovArchív

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. e)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizačné opatrenia pre priestory s výbušným prostredímGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používaniaGarancia

20.3.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno b)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. d)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. h)Garancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolná činnosť zabezpečovaná zamestnávateľom (prevádzkovateľom)Archív

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Ing. Tamara Paceková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady ovládania pre rozhranie človek - stroj STN EN 60447 (33 0173):2005Archív

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné STN pre určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchuGarancia

3.10.2023, Ing. Ján Vencel, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer