dnes je 3.10.2023

Input:

Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosť

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.8 Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosť

Ing. Tamara Paceková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Brány a vráta podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška“) patria do skupiny B, s vyššou mierou ohrozenia. Zároveň vyhláška ustanovuje túto skupinu ako vyhradené technické zariadenia.

Vyhradeným technickým zariadením zdvíhacím skupiny B písm. f) je