dnes je 25.7.2024

Praktické informácie - Úvodná stránka

Táto rubrika Vám ponúka súhrn najdôležitejších informácií z oblasti techniky.

Podklady k projektom
Grafické značky v .dwg formáte potrebné pre elektroinštalácie

Adresár úradov
V adresári úradov nájdete adresy jednotlivých úradov vrátane telefónov a odkazov na ich internetové stránky.

Užitočné programy
Softvér pre prezeranie .dwg súborov, návrhy osvetlenia a preklad elektrotechnických pojmov

Zoznam noriem
Prehľad platných BOZP noriem

Iné informácie
Iné informácie pre uľahčenie Vašej práce

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

viac...

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

viac...

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

viac...

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

viac...

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV