dnes je 3.10.2023

Input:

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov

Ing. Tamara Paceková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Pridelené OOPP, v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ochranu života alebo zdravia zamestnanca pri výkone jeho pracovnej činnosti.

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov akceptuje zoznam poskytovaných osobných pracovných prostriedkov, ktorý je spracovaný pre pracoviská, na ktorých bude pracovník vykonávať svoju pracovnú činnosť, na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia.

Meno a priezvisko zamestnanca:                                                                                  
Osobné číslo zamestnanca:       
Prevádzka, oddelenie, odbor: