Input:

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť vzor


Pridelené OOPP, v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z., zabezpečujú ochranu života alebo zdravia zamestnanca pri výkone jeho pracovnej činnosti.

Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov akceptuje zoznam poskytovaných osobných pracovných prostriedkov, ktorý je spracovaný pre pracoviská, na ktorých bude pracovník vykonávať svoju pracovnú činnosť, na základe hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia.

Meno a priezvisko zamestnanca:                                                                               
Osobné číslo zamestnanca:   
Prevádzka, oddelenie, odbor:   
Profesia, vykonávacia činnosť:   

Zamestnanec svojim podpisom potvrdzuje, že:

- bol oboznámený s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni,

- bol poučený o správnom používaní osobného ochranného pracovného prostriedku,

- bude používať osobný ochranný pracovný prostriedok určeným spôsobom, na určené účely, po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie, ktoré mu boli poskytnuté zrozumiteľným spôsobom,

- sa bude o pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky primeraným spôsobom starať.

Pridelené OOPP

Názov a typ OOPP   Dátum výroby   Exp. doba   Pridelené dňa   Podpisx)   Poučenie vykonalxx)   
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

x) Podpis zamestnanca, ktorému sa OOPP prideľuje

xx) Meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý vykonal poučenie o používaní OOPP

Technické zariadenia elektrické a protipožiarne opatrenia

Elektrické zariadenia sú pojmom už dlhé roky spájaným s rôznymi príčinami vzniku požiarov. Preto jedným z podstatných dokumentov spojeným s protipožiarnou prevenciou je prevádzkový predpis pre protipožiarne opatrenia v súvislosti s činnosťami

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: