dnes je 3.10.2023

Input:

Obsluha kotolne a jej povinnosti

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluha kotolne a jej povinnosti

Ing. Tibor Dobšony; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Kuričom nízkotlakových kotlov môže byť len osoba, ktorá:

  • je staršia ako 18 rokov,

  • vlastní potvrdenie od príslušného lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti na vykonávanie práce kuriča,

  • má aspoň týždenný praktický zácvik,

  • ovláda obsluhu celého kotlového zariadenia a všetky bezpečnostné zariadenia podľa STN 06 0830; pozná návod dodávateľa na obsluhu, prevádzku a údržbu kotlového zariadenia; pozná prevádzkový poriadok kotolne,

  • má preukaz kuriča na samostatnú obsluhu kvapalinových kotlov V. triedy s kúrením na plynné palivo na základe úspešne vykonanej skúšky u oprávnenej právnickej osoby.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhovateľov odberných plynových zariadení sú obdobné ako požiadavky na kuričov nízkotlakových kotlov. Obsluhovať nízkotlakové kotly s plynovým kúrením môžu len