Input:

Odborná prehliadka viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.27 Odborná prehliadka viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


ODBORNÁ PREHLIADKA

viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov

(podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)

Užívateľ – názov a sídlo:

Prevádzka:

Dátum prehliadky:

Odbornú prehliadku vykonal:

A. Viazacie oceľové zvarované reťaze

Por. číslo Typ Označenie Ø reťaz (mm)  Dĺžka (m)  Nosnosť(kg)  Výsledokodbornej prehliadky 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

B. Viazacie oceľové pletené laná

Por. číslo  Typ Označenie Ø lana (mm)  Dĺžka (m)  Nosnosť(kg)  Výsledokodbornej prehliadky 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        

C. Závesné a uchopovacie zariadenia

Por. číslo Typ zariadenia Označenie evid. číslo Rozsah (mm)  Nosnosť(kg)  Výsledokodbornej prehliadky 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

D. Zistené závady a nedostatky :

1.

2.

E. Rozhodnutie o ďalšej prevádzke :

F. Záver

Za bezpečnú, spoľahlivú prevádzku a technický stav viazacích, závesných uchopovacích prostriedkov zodpovedá podľa § 8, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. – užívateľ ZZ.

Rozdeľovník: 2x – Užívateľ ZZ

1x –

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: