dnes je 3.10.2023

Input:

Protokol o kontrole elektrického ručného náradia vykonanej v zmysle STN 33 1600 v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4 Protokol o kontrole elektrického ručného náradia vykonanej v zmysle STN 33 1600 v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Ing. Tamara Paceková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

1) viď. STN 33 1600 čl. 3

2) Uveďte menovite hodnoty elektrického predmetu

3) Uveďte: S – pristroj meraný samostatne (nevyplňovať stĺpce „dĺžka (m)“ a „materiál sieťového prívodu.“, P – pristroj s pevne pripojeným silovým prívodom, O – prístroj s odpojeným silovým prívodom

4) Uveďte: U – meranie unikajúceho prúdu, V – meranie prúdu pretekajúceho ochranným vodičom, R – meranie rozdielového prúdu, D – meranie dotykového prúdu

5) Uveďte : V – vyhovuje N – nevyhovuje