Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5 Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť vzor


SPRÁVA

o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)

Objednávateľ:

- firma: .............................................. IČO: ..................................

- adresa: ............................................. DIČ: ..................................

- Zodpovedný zástupca: ....................

Revízny technik:

- adresa: .............................................

- evidenčné číslo: ..............................

Dátum: ............................. Druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky: Pravidelná

Užívateľ stroja:

- firma:

- adresa:

- zodpovedný zástupca:

Názov stroja: napr. Hydraulický lis na komunálny odpad Inventárne číslo: napr. 037/GT

Výrobca: napr. Spektra a.s. Bratislava Typ: LH 25 Rok výroby: 1999 Výrobné číslo: 760432/99

Pracovné prostredie stroja: ..............................................................

Technické parametre stroja:

  • - menovitý príkon Pn = 5,5 kW
  • - menovité napätie Un = 3x400/230V str. 50 Hz TN-C-S
  • - menovitý prúd In = 10A
  • - hlavné istenie stroja – typ:MS-1-16A prúdová hodnota: 10A
  • - predradené istenie siete - typ: ITM 25A prúdová hodnota: 25A
  • - napätie riadiacich obvodov: 230V str.50Hz
Použité napr. STN: STN EN 60204-1:1997-07 (33 2200), EN 60204-1 1. 6. 2007, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54:2012-08, STN 33 2000-6-61(08/2004), STN 33 1500, STN 33 2000-5-51:2007-04, STN 33 2000-3, STN 33 2000-1:2009-04 a iné súvisiace predpisy.   

Celkový posudok:

Napr. Elektrické zariadenie pracovného stroja je schopné bezpečnej prevádzky

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: