dnes je 3.10.2023

Input:

Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia regulačná stanica plynu vykonanej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10 Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia regulačná stanica plynu vykonanej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Ing. Tamara Paceková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Názov prevádzkovateľa                                                                                               
Adresa                                                                                               
IČO                                                                                               
Prevádzka/ Stredisko