dnes je 3.10.2023

Input:

Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzor

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.21 Správa o tlakovej skúške parného kotla – vzor

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Počet listov       List č.    1    Evidenčné číslo       
Názov a sídlo prevádzkovateľa       
Adresa       
IČO       
Stredisko/Prevádzka       

SPRÁVA O TLAKOVEJ ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE

PARNÉHO KOTLA

vykonaná podľa STN 07 0710

a podľa vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Zistený stav:

a) Technická dokumentácia, určenie osoby zodpovednej za prevádzku kotla:

b) Zdroj tlaku pre skúšku parného kotla:

c) Použité kontrolné prístroje:

d) Spôsob odpojenia parného kotla,