dnes je 3.10.2023

Input:

STN 69 0012: Obsluha, revízie a skúšanie nádob

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 69 0012: Obsluha, revízie a skúšanie nádob

Ing. Jaroslav Niskáč ; Ing. Tibor Dobšony; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Obsluha, revízie a skúšanie nádob

U nádob musia byť vykonávané tieto revízie a skúšky:

  • východzie revízie,

  • prevádzkové revízie (revízie za prevádzky),

  • vnútorné revízie,

  • skúška tesnosti,

  • tlaková skúška.

Kontrolné prehliadky a skúšky, okrem kontrolnej tlakovej skúšky vykonanej orgánom dozoru nenahrádzajú predpísané revízie a skúšky.

U nádob uložených v zemi alebo zasypaných sa prevedú revízie a skúšky spôsobom uvedeným v pokynoch pre uvádzanie nádob do prevádzky.

Východzie revízie

Východzie revízie sa vykonávajú u nádob:

  • nových,

  • rekonštruovaných alebo opravených,

  • u nich došlo k zmene použitia alebo premiestnenia s výnimkou nádob pojazdných, prevozných a prenosných.

  • či boli splnené požiadavky tejto normy,

  • či boli