dnes je 3.10.2023

Input:

Technické predpisy a technické normy

20.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické predpisy a technické normy

Ing. Tamara Paceková; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Technickým predpisom sa rozumie všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky alebo na služby, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní alebo poskytovaní alebo pri zriaďovaní služby, alebo ktorý zakazuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku alebo poskytovanie služby (klasickým príkladom takéhoto predpisu je nariadenie vlády).

Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činnosti, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití.

Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami